ျမန္မာ့ေလေၾကာင္းႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ ေလယာဥ္ခရီးစဥ္၊ ေလယာဥ္ခႏႈန္းထား၊ စင္းလံုးငွားကိစၥမ်ားကို ဖုန္း-၀၁-၃၇၈၆၀၃၊ ၀၁-၃၇၈၆၀၄၊ ၀၁-၃၇၈၆၀၈၊ ၀၁-၃၇၈၆၀၆၊ ၀၉-၄၂၁၁၆၉၅၅၁၊ ၀၉-၄၂၁၁၆၉၅၅၂၊ ၀၉-၄၂၁၁၆၉၅၅၃ ႏွင့္ ၀၉-၄၂၁၁၆၉၅၅၄ တုိ႔သို႔ ေန႔စဥ္ နံနက္ ၁၀ နာရီမွ ညေန ၄ နာရီအတြင္း စံုစမ္းႏုိင္ေၾကာင္း ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ႏုိဝင္ဘာ ၁၆ ရက္ေန႔ထုတ္ ျမန္မာ့အလင္း သတင္းစာတြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္

Source : Khit Lu Nge 

0 Comments:

Post a CommentPost a Comment

Thank you for your comment on my blog, Anythig you can suggesting and discuss to me.

Creative Commons License