ေရႊတိဂံု ေစတီေတာ္တြင္ ၾသဂုတ္ ၁၅ ရက္မွစ၍ ဘုရားဖူး လာရင္း အင္တာနက္ အသံုးျပဳလုိသည့္ နိုင္ငံျခားသား မ်ား အတြက္ အသံုးျပဳ ႏုိင္ေအာင္ ဝါယာလက္ ဝိုင္ဖုိင္ အင္တာနက္ တပ္ဆင္ ေဆာင္ရြက္ေေပးထားေၾကာင္း သိရသည္။ အဆုိပါ ေဆာင္ရြက္ခ်က္သည္ နိုင္ငံျခားသားမ်ားအတြက္ ဝန္ေဆာင္မႈအသစ္ျဖစ္ကာ အခမဲ့ အသံုးျပဳႏုိင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးထားျခင္းမ်ဳိး ျဖစ္သည္။ အခမဲ့ အသံုးျပဳခြင့္ ေပးသည္ ဆုိေသာ္လည္း ကန္႔သတ္ ခ်က္ အေနျဖင့္ နာရီဝက္သာ အသံုးျပဳခြင့္ ရမည္ျဖစ္ၿပီး နာရီဝက္ျပည့္လွ်င္ ေအာ္တုိ ရပ္ဆုိင္း သြားရန္ စီမံ ေဆာင္ရြက္ ထားသည္။ ယင္းကန္႔သတ္ခ်က္သည္ အစပိုင္း ျဖစ္၍ စမ္းသပ္သည့္ သေဘာ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ အဆုိပါ ဝါယာလက္ ဝိုင္ဖုိင္အား Crystal Shine ကုမၸဏီက လွဴဒါန္းျခင္း ျဖစ္ၿပီး Acer Product ကြန္ ပ်ဴတာ မ်ားကို ေရႊလမင္း နဂါး ကုမၸဏီက လွဴဒါန္းျခင္း ျဖစ္သည္။ ဘုရား တံခါးဖြင့္ခ်ိန္မွ ပိတ္ခ်ိန္ အထိ သံုး စြဲႏုိင္ေအာင္ ေတာင္ဘက္မုခ္တြင္ ပထမ ဦးစြာ တပ္ဆင္ ထားေပးသည္။ တပ္ဆင္ျခင္းေၾကာင့္ ေပၚေပါက္ လာေသာ အက်ဳိးအျပစ္မ်ား အေပၚ မူတည္ၿပီး ဘုရားဖူးလာ တုိင္းရင္းသား ျပည္သူမ်ား သံုး စြဲ ႏုိင္ေအာင္ပါ ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိေၾကာင္း ေရႊတိဂံု ေစတီေတာ္ ေဂါပက အဖြဲ႕မွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ရွင္းလင္း ေျပာ ၾကားသည္။

0 Comments:

Post a CommentPost a Comment

Thank you for your comment on my blog, Anythig you can suggesting and discuss to me.

Creative Commons License