ျပည္ပႏုိင္ငံမ်ားမွ ရဟန္းသံဃာ၊ သီလရွင္မ်ား အေနျဖင့္ ျပည္ဝင္ခြင့္ရရွိရန္ သာသနာေရးဝန္ႀကီးဌာန ေထာက္ခံခ်က္ မလိုအပ္ေတာ့ဘဲ သြားေရာက္လိုသည့္ သက္ဆုိင္ရာ ႏိုင္ငံျခားသံ႐ုံးမ်ားႏွင့္ တိုက္႐ုိက္ ဆက္သြယ္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေရး ညိႇႏိႈင္းပါက ပိုမိုျမန္ဆန္စြာ ရရွိႏုိင္ေၾကာင္း သိရသည္။ ယခင္က ျပည္ဝင္ခြင့္ရရွိႏုိင္ရန္ ေထာက္ခံခ်က္အတြက္ ဗီဇာေလွ်ာက္ထားရာတြင္ သံဃာေတာ္မ်ား၏ သာသနာမွတ္တမ္း မူရင္းႏွင့္ မိတၱဴ၊ ႏုိင္ငံကူးလက္မွတ္ မူရင္းႏွင့္မိတၱဴ၊ ေက်ာင္းတိုက္ပဓာနနာယက ဆရာေတာ္၏ ေထာက္ခံခ်က္၊ သက္ဆုိင္ရာ ႏုိင္ငံမွ ပင့္ဖိတ္စာျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့သည္။ သာသနာေရးဝန္ႀကီးဌာနသည္ ယခုႏွစ္အတြင္း ရဟန္းသံဃာေတာ္မ်ားႏွင့္ သီလရွင္မ်ား၊ ဘာသာေရး အဖြဲ႔မ်ားအတြက္ ေျဖေလွ်ာ့မႈမ်ားစြာ ျပဳလုပ္ေပးခဲ့ၿပီး ႏုိင္ငံကူးလက္မွတ္ အသစ္ျပဳလုပ္ျခင္းႏွင့္ သက္တမ္းတိုး ျပဳလုပ္ႏုိင္ေရး၊ ျပည္ပႏုိင္ငံမ်ားမွ ႏုိင္ငံျခားသား ရဟန္း၊ သီလရွင္၊ ေယာဂီမ်ား Meditation Visa ျဖင့္ ျပည္ဝင္ခြင့္ရရွိေရး၊ ျပည္ေနခြင့္ သက္တမ္းတိုးျခင္းႏွင့္ အႀကိမ္ႀကိမ္ ျပည္ျပန္ဝင္ခြင့္ ဗီဇာေလွ်ာက္ထားျခင္း၊ ျပည္ပေရာက္ ရဟန္းသီလရွင္မ်ား ျပည္ဝင္ခြင့္ရရွိရန္မ်ားအတြက္ သာသနာေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ ေထာက္ခံခ်က္မ်ား ေလ်ာ့ခ်ေပးခဲ့ၿပီး ဆက္လက္၍ ဘာသာေရး အသင္းအဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ ရဟန္း၊ သံဃာေတာ္မ်ား ေမာ္ေတာ္ယာဥ္တင္သြင္းခြင့္ ေလွ်ာက္ထားရာတြင္လည္း ကုန္ပို႔လႊာ (Invoice) တင္ျပစရာ မလိုသည့္ အခ်က္မ်ား ေျဖေလ်ာ့ေပးခဲ့သည္ဟု ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ေမလ၂၈ ရက္ေန႔ထုတ္ News Watch Weekly ဂ်ာနယ္တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။

Source : Khit Lu Nge

0 Comments:

Post a CommentPost a Comment

Thank you for your comment on my blog, Anythig you can suggesting and discuss to me.

Creative Commons License