ရန္ကုန္ ဇြန္ ၉ ရန္ကုန္ ၿမိဳ႕လယ္ေကာင္တြင္ တည္ရွိေသာ Asia Plaza Hotel ရွိဆုိင္ခန္း မ်ားႏွင့္ သင္တန္းမ်ား အားလံုး ယခုႏွစ္ ႏုိဝင္ဘာ လကုန္တြင္ အၿပီးေျပာင္းေရႊ႕ ေပးရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း Asia Plaza Hotel ရွိ ဆုိင္ခန္းရွင္မ်ား ထံက စံုစမ္း သိရွိရသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္မွ စ၍ ခရီးသြား ရာသီတြင္ ဟိုတယ္အခန္းမ်ား မလံုေလာက္သည့္အတြက္ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္က သမၼတ ဟိုတယ္ရွိ သင္တန္းမ်ားႏွင္ ့႐ံုးခန္းမ်ားကို ဟုိတယ္ အခန္းမ်ား ထပ္တုိးရန္ ေျပာင္းေရႊ႕ ေပးရၿပီး ယခုႏွစ္တြင္ ႏိုင္ငံျခားသား ဧည့္သည္ မ်ားျပားလာမႈေၾကာင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရိွ ဟိုတယ္မ်ားတြင္ အခန္းမ်ား ထပ္တုိးရန္ ထုိသုိ႔ ေဆာင္ရြက္လာျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရ သည္။

Asia Plaza Hotel အျပင္ အင္းယားလိတ္ (Inya Lake) ဟိုတယ္ရွိ ႐ံုးခန္းမ်ား သည္လည္း ယခုႏွစ္ အတြင္း ေျပာင္းေရႊ႕ ေပးရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ပုဂၢလိက ႐ံုးခန္း ဖြင့္လွစ္ထားသူ တစ္ဦးထံက စံုစမ္း သိရသည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သို႔ ႏွစ္စဥ္ ခရီးသြား ဧည့္သည္ အမ်ားအျပား ေရာက္ရွိ လာေသာေၾကာင့္ ထုိင္း၊ စင္ကာပူႏွင့္ ဗီယက္နမ္ စေသာ ႏုိင္ငံမ်ား အေနျဖင့္ ျပည္တြင္း လုပ္ငန္းရွင္ႀကီး မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းၿပီး ဟိုတယ္ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ လုပ္ကိုင္လာေၾကာင္း သိရသည္။ ျမန္မာနိုင္ငံသို႔ ယခုႏွစ္တြင္ ခရီးသြား ဧည့္သည္ ပိုမို မ်ားျပားလာမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ခရီးသြား လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္းက ခန္႔မွန္းထားသည္။

Source : Myawady

0 Comments:

Post a CommentPost a Comment

Thank you for your comment on my blog, Anythig you can suggesting and discuss to me.

Creative Commons License