ပို႔ေဆာင္ေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ျပည္တြင္းေရေၾကာင္းပို႔ေဆာင္ေရးက ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚမွာ ေျပးဆြဲ ေနတဲ့ ခရီးစဥ္လုိင္း (၁၈) လုိင္းထဲက (၆) လုိင္းရဲ႕လက္မွတ္ေစ်းႏႈန္းေတြကို တုိးျမႇင့္ေကာက္ခံေတာ့မယ္လုိ႔ သိရပါသည္။
ပို႔ေဆာင္ေရး၀န္ႀကီးဌာန ေအာက္မွာရွိတဲ့ ျပည္တြင္းေရ ေၾကာင္းပို႔ေဆာင္ေရး၊ ျမန္မာ့ေလ ေၾကာင္း၊ ျမန္မာ့ဆိပ္ကမ္း အာဏာ ပုိင္နဲ႔ ျမန္မာ့သေဘၤာက်င္း လုပ္ငန္းတုိ႔ဟာ ႏုိင္ငံေတာ္ရဲ႕ ပံ့ပုိးမႈနဲ႔ ဘတ္ဂ်က္ကိုမယူေတာ့ဘဲ ကိုယ္ ပုိင္ေငြနဲ႔အသံုးစရိတ္ကုိ ညိႇေနတာျဖစ္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ျပည္တြင္းေရေၾကာင္းပို႔ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္းဟာ ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚမွာ ေျပးဆြဲေနတဲ့ခရီးစဥ္လိႈင္း အ႐ႈံးပၚေျပးဆြဲေနရတဲ့အတြက္ ေစ်းႏႈန္း အနည္းငယ္ ျမႇင့္တင္ရမွာ ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း သိရပါသည္။ 

တုိးျမႇင့္ေကာက္ခံေျပးဆြဲမည့္ ခရီးစဥ္လုိင္းမ်ားမွာ ရန္ကုန္-ေမာ္ ကၽြန္း ၂၀၀၀ က်ပ္၊ ရန္ကုန္-ဘုိ ကေလး ၁၇၅၀ က်ပ္၊ ရန္ကုန္- လပြတၱာ ၃၅၀၀ က်ပ္၊ ရန္ကုန္- ဖ်ာပံု ၁၅၀၀ က်ပ္နဲ႔ ရန္ကုန္-က်ဳံ မေငး ၂၀၀၀ က်ပ္တုိ႔ျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါသည္။

Source : The Hot News

0 Comments:

Post a CommentPost a Comment

Thank you for your comment on my blog, Anythig you can suggesting and discuss to me.

Creative Commons License