အိႏၵိယႏွင့္ ျမန္မာ ၂ ႏုိင္ငံ ဆက္ဆံေရး ပိုမုိေကာင္းေစရန္ ရည္ရြယ္၍ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ ဘတ္စ္ကားေျပးဆြဲမည့္ အစီ အစဥ္ နားလည္မႈ စာခြ်န္လႊာကုိ ေနာက္ဆံုး အဆင့္ သေဘာတူ လက္မွတ္ထုိးၾကေၾကာင္း အိႏၵိယ ပုိ႔ေဆာင္ဆက္ သြယ္ ေရး ဝန္ႀကီးဌာနက ေၾကညာခ်က္ကုိ ကုိးကားကာ ဘနားမားသတင္းတြင္ေဖာ္ျပထားသည္၊ ၅၇၉ ကုိလုိမီတာ ကြာ ေ၀း သည့္ မဏိပူ ျပည္နယ္ၿမိဳ႕ေတာ္ အင္ဖာႏွင့္ မႏၱေလးတို႔ကို ၁၄ နာရီၾကာ ေမာင္းႏွင္ကာ ေျပးဆြဲမည့္ ဘတ္စ္ကား လိုင္းျဖစ္ ၿပီး၊  လာမည္ ေအာက္တုိဘာလတြင္ စတင္ႏုိင္ဖြယ္ ရွိကာ ၂ ႏုိင္ငံ ခရီးသည္ ဆုိက္ေရာက္ဗီဇာ ထုတ္ေပးေရး ႏွစ္ဘက္ကမ္းလွမ္းမႈမ်ားရွိေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

Source : Irrawady

0 Comments:

Post a CommentPost a Comment

Thank you for your comment on my blog, Anythig you can suggesting and discuss to me.

Creative Commons License