လာမည့္ခရီးသြား ရာသီတြင္ ေငြေဆာင္ႏွင့္ ေခ်ာင္းသာသုိ႔သြားေသာ ျပည္တြင္းျပည္ပမွ အပန္းေျဖ ဧည့္သည္မ်ား အခ်ိန္တိုအတြင္း သြားလာႏိုင္ေရးအတြက္ ေလေၾကာင္းခရီးစဥ္ကို ႏိုဝင္ဘာ ၁၃ ရက္တြင္ Air Bagan က စတင္ေျပးဆြဲေတာ့မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ အဆုိပ ါခရီးစဥ္ကို တစ္ပတ္လွ်င္ ေသာၾကာေန႔ႏွင့္ တနဂၤေႏြ ႏွစ္ရက္တြင္ ရန္ကုန္မွ နံနက္ ၁၁ နာရီခြဲတြင္ ထြက္ခြာမည္ ျဖစ္ၿပီး အသြားအျပန္ ေျပးဆြဲမည္ျဖစ္ရာ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားအတြက္ ေလယာဥ္လက္မွတ္ခ က်ပ္ ၂၅၀၀၀ ဝန္းက်င္၊ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားအတြက္ FEC သို႔မဟုတ္ ေဒၚလာ ၅၀ မွ ၆၀ ဝန္းက်င္အထိ သတ္မွတ္ရန္ စီစဥ္ထားေၾကာင္း သိရသည္။ ထုိ႔အျပင္ ကမ္းေျခမ်ားမွ တုိက္ရုိက္ျပန္မည့္ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ား အေနျဖင့္လည္း ရန္ကုန္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေလဆိပ္သို႔တစ္ဆင့္ ကားငွားကာ သြားရေသာေၾကာင့္ ယခုကဲ့သုိ႔ ေလေၾကာင္းျဖင့္ ျပန္ပါက ေလဆိပ္သို႔ တုိက္ရုိက္ ေရာက္သြားျခင္းေၾကာင့္ ပို၍ အဆင္ေျပေၾကာင္း၊ ေလေၾကာင္းခရီးစဥ္ေၾကာင့္ ေငြေဆာင္ကမ္းေျခႏွင့္ ေခ်ာင္းသာကမ္းေျခသို႔ ျပည္ပခရီးသည္ ပိုဝင္လာႏိုင္ၿပီး ပုသိမ္ေလဆိပ္မွာလည္း ကမ္းေျခႏွစ္ခုကို အလြယ္တကူ သြားႏိုင္ေသာ ေနရာျဖစ္ျခင္း ကမ္းေျခမ်ားအတြက္ အက်ိဳးရွိႏုိင္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ဟုိတယ္ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း (ေငြေဆာင္ဇုန္)မွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာေၾကာင္း ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၂၉ ရက္ေန႔ထုတ္ 24/7 News ဂ်ာနယ္တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 

source : Khit Lu Nge 

0 Comments:

Post a CommentPost a Comment

Thank you for your comment on my blog, Anythig you can suggesting and discuss to me.

Creative Commons License