မဲေခါင္ျမစ္ဝွမ္းေဒသ (GMS) စီးပြားေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးအဖြဲ႔သည္ GMS ခရီးသြားလာေရး ပြဲေတာ္ကို ျမန္မာႏိုင္ငံ ပုဂံၿမိဳ႕ေဟာင္း၌ ယခုႏွစ္အတြင္း က်င္းပဖြယ္ရွိေၾကာင္း ခရီးသြားလုပ္ငန္း အသိုင္းအဝိုင္းက ေျပာသည္ဟု ဆင္ဟြာ သတင္းတပုဒ္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ပထမ သံုးလတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ လာေရာက္ေသာ ကမာၻလွည့္ခရီးသည္ ၁၀၆၇၉၅ ရွိၿပီး ၂၀၁၀ ႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္လွ်င္ ၂၄ ရာခိုင္ႏႈန္း ျမင့္တက္လာေၾကာင္း သိရသည္။ ျမန္မာႏွင့္ ဂ်ပန္သည္လည္း ဂ်ပန္မွ ခရီးသြားမ်ား ျမန္မာသို႔ ပိုမိုလည္ပတ္ေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မည္ဟု ျပည္တြင္း သတင္းမ်ားက ဆိုသည္။

Source : Irrawaddy

0 Comments:

Post a CommentPost a Comment

Thank you for your comment on my blog, Anythig you can suggesting and discuss to me.

Creative Commons License