ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ကမၻာလွည့္ခရီးသြားလုပ္ငန္းတြင္ တိုးတက္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈကို အဓိကအဟန္႔အတားျဖစ္ေစသည္မွာ ေငြေၾကးလဲလွယ္ႏႈန္း မတည္ၿငိမ္ျခင္း ျဖစ္ေနေၾကာင္း ခရီးသြားလုပ္ငန္းလုပ္ကုိင္သူမ်ား၏ ေျပာၾကားခ်က္မ်ားအရ သိရွိရသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔ ႏုိင္ငံတကာခရီးသြားမ်ား ၀င္ေရာက္မႈသည္ ႏွစ္ႏွစ္၀န္းက်င္ က်ဆင္းခဲ့ၿပီးေနာက္ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ ႏွစ္ကုန္ပိုင္းမွစတင္ကာ တုိးတက္ေသာအေနအထားသို႔ ဦးတည္လာခဲ့သည္ဟု သိရွိရသည္။ ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္ ႏွစ္ကုန္ပိုင္းတြင္မူ ပိုမိုတုိးတက္ေသာ အေနအထားမ်ားကို ခရီးသြားလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္သူမ်ား ႀကံဳေတြ႕လာခဲ့ရၿပီး ၂၀၁၁ ခုႏွစ္၌လည္း တုိးတက္မႈရွိေနကာ ယခုထက္ ပုိ၍ဖြံ႕ၿဖိဳးလာရန္မွာမူ အဟန္႔အတားအခ်ဳိ႕ရွိေနသည္ဟု ဆိုၾကပါသည္။ “အဓိက အဟန္႔အတားကေတာ့ ေငြေၾကးလဲလွယ္ႏႈန္း မတည္ၿငိမ္တာပါပဲ။ အေမရိကန္ေဒၚလာ တစ္ေဒၚလာကို က်ပ္ ၁၀၀၀ ေလာက္တုန္းက ခရီးသြား ကားငွားခက က်ပ္ ၁၀ သိန္း ရွင္းရတယ္ ဆိုပါစို႔။ ကားခ ၁၀ သိန္းက်တာကို ရွင္းဖုိ႔ ေဒၚလာ ၈၀၀ ေလာက္လဲရတယ္။ အခုကေတာ့ ေဒၚလာ ၁၀၀၀ လဲမွ ေငြရွစ္သိန္း ေလာက္ရတာ။ ဧည့္သည္ဘက္မွာ စရိတ္က ၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေလာက္ ပုိေနတယ္” ဟု ခရီးသြားလုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ခရီးသြားေဒသမ်ားတြင္ ကားငွားခမ်ား ျမင့္တက္လာျခင္း၊ ဟိုတယ္အခန္းခမ်ား ျမင့္တက္လာျခင္း၊ စားေသာက္စရိတ္မ်ား ျမင့္တက္လာျခင္း စသည္တို႔ေၾကာင့္ ခရီးစဥ္ေစ်းႏႈန္းမ်ားသည္ ယခင္ႏွင့္ ခန္႔မွန္းေျခ ၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္း၀န္းက်င္ ကြာျခားမႈ ရွိလာခဲ့သည္ဟု ခရီးသြားလုပ္ငန္းရွင္အခ်ဳိ႕ထံမွ သိရွိရသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔ လာေရာက္မည့္ ခရီးသြား ဧည့္သည္မ်ားအား ခရီးစဥ္မ်ားကို အနည္းဆုံး ေျခာက္လ၀န္းက်င္ ႀကိဳတင္ေရာင္းခ်ျခင္းျဖစ္၍ သတ္မွတ္ေရာင္းခ်ၿပီးသား ေစ်းႏႈန္းမ်ားကို အေျပာင္းအလဲလုပ္ရန္ ခက္ခဲေၾကာင္း၊ စတင္ေရာင္းခ်စဥ္ အခ်ိန္က ေငြလဲႏႈန္းႏွင့္ ခရီးသြားလာေရာက္မည့္အခ်ိန္ ေငြလဲႏႈန္း ကြာျခားေနပါက လုပ္ငန္းရွင္မ်ားဘက္တြင္ အ႐ႈံးေပၚမႈမ်ားလည္း ရွိေနေၾကာင္း ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ ၂၉ ရက္ေန႔ထုတ္ Bi Weekly Eleven ဂ်ာနယ္တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 

Source : Khit Lu Nge

0 Comments:

Post a CommentPost a Comment

Thank you for your comment on my blog, Anythig you can suggesting and discuss to me.

Creative Commons License