ယခုလအတြင္း တိုးျမႇင့္ေကာက္ ခံမည့္ ေလဆိပ္ခြန္ ေပးေဆာင္ရမႈမွာ တစ္ႏွစ္အတြင္း နွစ္ႀကိမ္ေျမာက္ အျဖစ္ တိုးျမႇင့္ ေကာက္ခံျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေလေၾကာင္းလိုင္း အသိုင္းအ၀ိုင္းက ေျပာသည္။

ယခင္က ေလဆိပ္ခြန္အား ျမန္မာက်ပ္ေငြ ၃,၀၀၀ သာ ေကာက္ခံလ်က္ရွိရာမွ ယခုလ ၁ရက္မွ စတင္၍ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၁၀ ေဒၚလာသို႔ တုိးျမႇင့္ လိုက္ၿပီး၊ အဆုိပါ airport tax  အား ေလယာဥ္ လက္မွတ္မ်ားတြင္ တစ္ပါတည္း ေပးေဆာင္ရမည္ျဖစ္ သည္။

“ေလယာဥ္လက္မွတ္မွာ M.M ဆိုတဲ့တံဆိပ္ပါတယ္။ အဲဒါဆိုရင္ Air Port Tax ေဆာင္ၿပီးသားေပါ့။ ဒါေပမယ့္ ဒီကေန ၂၄နာရီ အတြင္း ထြက္ခြာရမယ့္ ခရီးသည္ရယ္။ ႏွစ္ႏွစ္ေအာက္ ကေလးေတြဆိုရင္ေတာ့ မေဆာင္ရဘူး”ဟု ခရီးသြားလုပ္ငန္း ကုမၸဏီတစ္ခုမွ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာသည္။
ယင္းအျပင္ ရာသီဥတု အေျခအေနေၾကာင့္ ဆိုက္ေရာက္လာ သည့္ ခရီးသည္မ်ားလည္း ေပး ေဆာင္ရန္ မလို အပ္ေၾကာင္း သိရ သည္။

အဆိုပါ ေလဆိပ္ခြန္ တုိးျမႇင့္ကာက္ခံမည္ဆိုသည့္ သတင္းမွာ ေမလဆန္းပိုင္းက ထြက္ရွိခဲ့ေသာ္လည္း ေလယာဥ္ လက္မွတ္တြင္ တစ္ပါတည္း ေကာက္ခံမည့္ အစီအစဥ္အား ေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ ေလေၾကာင္းလိုင္းမ်ားႏွင့္ ၫိွႏိႈင္းဆာင္ရြက္ရျခင္းေၾကာင့္ ယခုမွသာ အေကာင္အထည္ ေဖာ္  ေဆာင္ရြက္ ႏိုင္ျခင္းျဖစ္သည္။

“ႀကီးႀကီးမားမား သက္ေရာက္ မႈေတာ့ မရွိဘူး။ ေလယာဥ္လက္မွတ္ခ မွာ တစ္ခါတည္း ေပးရတာဆိုေတာ့ အလုပ္သြား လုပ္တဲ့သူအတြက္က တစ္ေသာင္း နီးပါးေလာက္ ပိုကုန္တယ္”ဟု ျပည္ပ အလုပ္အကိုင္ ေအ ဂ်င္စီတစ္ခုမွ တာ၀န္ရွိသူ တစ္ဦးက ေျပာသည္။  ၂၀၁၀ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ ၁ရက္ေန႔တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသား မ်ား၏ airport tax ႏႈန္းထား ကိုေငြက်ပ္ ၅၀၀ မွ ၃,၀၀၀ က်ပ္သို႔ တိုးျမႇင့္ခဲ့ၿပီး ၂၀၁၁ခုႏွစ္ ဇူလိုင္ ၁ရက္ေန႔ တြင္ အေမရိကန္ေဒၚ လာ ၁၀ ေဒၚလာသို႔ တိုးျမႇင့္ ေကာက္ခံျခင္းျဖစ္သည္။

ယင္းအျပင္ ျပည္တြင္းေလၾကာင္းခရီးစဥ္မ်ားတြင္ လိုက္ပါစီးနင္းမည့္ ခရီးသည္မ်ားအတြက္ လည္း ေပးေဆာင္ရမည့္ ခရီးသည္၀န္ေဆာင္ခေငြ က်ပ္၁,၀၀၀ ကိုလည္း ေလယာဥ္လက္မွတ္အတြင္း တစ္ပါတည္း ေကာက္ခံမည္ ျဖစ္သည္။

0 Comments:

Post a CommentPost a Comment

Thank you for your comment on my blog, Anythig you can suggesting and discuss to me.

Creative Commons License