ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း ယာဥ္အသံုးျပဳမႈ မ်ားျပားသည့္ ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားႏွင့္ အဆင့္ျမင့္ အျမန္လမ္းမႀကီးမ်ားေပၚတြင္ အရွိန္ျမႇင့္ ေမာင္းႏွင္ေသာ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားကို အတိက်ဆံုးတိုင္းတာ၍ မွတ္တမ္းတင္ ဖမ္းဆီး အေရးယူႏုိင္ေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။ အေမရိကန္ႏုိင္ငံ၏ ထိပ္တန္းနည္းပညာ ကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္သည့္ Laser Technology Inc. မွ ထုတ္လုပ္သည့္ Traffic Over Speed Enforcement Laser ပစၥည္းမ်ားကို Handheld Photo/Video Enforcement Laser ကိရိယာကုိ အသံုးျပဳ၍ ယာဥ္မေတာ္တဆျဖစ္မႈကုိ ကာကြယ္တားဆီး ေပးႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။ အဆိုပါ ကိရိယာသည္ သတ္မွတ္မိုင္ႏႈန္းထက္ ပိုမိုေမာင္းႏွင္ေသာ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား၏ Photo သာမက ျဖစ္စဥ္၏ Video အေထာက္အထားတုိ႔ကိုပါ မွတ္တမ္းတင္ႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။ High-Resolution image Camera ျဖစ္သည့္အတြက္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္အမ်ဳိးအစား၊ အမည္ႏွင့္ ယာဥ္နံပါတ္ျပားကို ထင္ရွားစြာျမင္ေတြ႕ သက္ေသခံႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။ ကင္မရာအတြင္း မွတ္တမ္းတင္ထား ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ျပဳျပင္ဖ်က္ဆီး၍ မရေအာင္ ကာကြယ္ထားသည္။ ထိုကိရိယာ၏ အေလးခ်ိန္သည္ 1.5 Kgm ရွိသည္။ 12V ဘက္ထရီျဖင့္ အသံုးျပဳႏိုင္သည္။ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္၏ သတ္မွတ္မုိင္ႏႈန္းကို လိုအပ္သလို တုိင္းတာသည့္ ကိရိယာတြင္ သတ္မွတ္ေပးႏုိင္သည္။ ယာဥ္တစ္စီးအား တုိင္းတာမႈၾကာခ်ိန္ ဝ ဒသမ ၃၃ စကၠန္႔ ျဖစ္ၿပီး တုိင္းတာမႈကို ၉၉ ရာခုိင္ႏႈန္း တိက်စြာ တုိင္းတာေပးႏုိင္သည္။ ညဘက္ အသံုးျပဳပါကလည္း Tru Flash ႏွင့္ တြဲဖက္အသံုးျပဳႏုိင္ၿပီး ဖမ္းယူသည့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္၏ ပံုရိပ္ကုိ ထင္ရွားစြာ မွတ္တမ္းတင္ႏိုင္သည္။ GPS စနစ္ အသံုးျပဳထားျခင္းေၾကာင့္ တည္ေနရာႏွင့္ အခ်ိန္ကိုပါ သိရွိႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ အဆိုပါ ကင္မရာကုိ ျမန္မာႏုိင္ငံ အတြင္းရွိ ယာဥ္အသံုးျပဳမႈ မ်ားျပားသည့္ ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားႏွင့္ အဆင့္ျမင့္ အျမန္လမ္းမႀကီးေပၚတြင္ အသံုးျပဳၿပီး ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား အျမန္ႏႈန္းျဖင့္ ေမာင္းႏွင္ျခင္းေၾကာင့္ မလိုလားအပ္ေသာ ယာဥ္အႏၲရာယ္ ၾကံဳေတြ႕ရမႈႏွင့္ အသက္အုိးအိမ္စည္းစိမ္ ဆံုး႐ံႈးမႈကုိ ထိန္းခ်ဳပ္ကာကြယ္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ အဆိုပါကင္မရာကို ကမၻာ့ႏုိင္ငံအသီးသီးတြင္ ၈ဝ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ အသံုးျပဳလ်က္ရွိသည္။ Traffic Over Speed Enforcement Laser ၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ကို ေမ ၃ဝ ရက္က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ဆီဒုိးနားဟိုတယ္၌ ရွင္းလင္းျပသခဲ့သည္ဟု ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၁ ရက္ေန႔ထုတ္ ျမန္မာ့အလင္း သတင္းစာတြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္

Source : Khit Lu Nge 

0 Comments:

Post a CommentPost a Comment

Thank you for your comment on my blog, Anythig you can suggesting and discuss to me.

Creative Commons License